LED Veřejné osvětlení

LED svítidla pro veřejné, uliční, městské a silniční osvětlení

 

Reference - LED silniční a uliční osvětlení - STRATOS - Rouchovany

LED osvětlení místní komunikace

V EU a dalších zemích je osvětlení místních komunikací standardizováno normou EN13201 a zákonem o ochreně před světelným znečištěním

Místní komunikace, které spadají do kategorií ME3, ME4, ME5 a ME6. Přestože se třída S1 - S6, určená pro cyklisty a chodce, vztahuje na obytné zóny, mohou být klasifikovány do třídy osvětlení místních komunikací.

Hlavním rysem tohoto druhu silnic je střední rychlost provozu, zatímco ostatní parametry (hustota provozu, počet konfliktních zón na km, atd) určují, která třída osvětlení by měla být aplikována na jakou silnici. Světelné znečištění je také důležitým parametem, který je třeba brát v potaz, protože svítidla jsou často umístěna v zalidněných oblastech. Přípustné hodnotyULOR ("světlo, které je vyzařováno do ovzduší") závisí na oblasti, ve které se silnice nacházejíNapříklad národní parky jsou označeny jako zóna E1, kde je povolené procentoULOR 0%, zatímco města s vysokou noční aktivitou a okolním osvětlením jsou označovány jako zóny E4, kde je povolené procento ULOR 15%.

Navrhovaná teplota chromatičnosti pro třídu ME4 - ME6 je 3500 K.

Místní komunikace mají často již vybudovanou světelnou infrastrukturu, která by měla být přizpůsobena nové technologii. Existují případy, kdy stávající konfigurace není uspokojujícíhlediska výšky a vzdálenosti mezi sloupy. Příkladem je situace, kdy je nainstalován stávající sodíkový světelný zdroj s výkonem 250 W na sloupech, které jsou 10m vysokévzdálenost mezi sloupy 52,5 m a převis je 5 m od silniceStávající osvětlení tak nesplňuje normu EN 13201, pro třídu ME5 nebo nižšíPřemístění sloupů by bylo nákladné a těžko proveditelnéprotože nejsou k dispozici žádná nová místa pro sloupy.


Řešení: DETAS za použití patentovaného optického systému snížil výkon svítidla (105 W) a zároveň zvýšil osvětlení vozovkyv souladu s třídou ME5 se instalovaný příkon snížil o 60%.

V závislosti na třídě silnice a správné konfiguraci jsou instalovány lampy Stratos Nano 12 W -59 W a Stratos P / G, s životností > 90.000 hodin. (Certifikace ENEC)

Některými příklady jsou město Dugo Selo v Chorvatsku, kde jsou svítidla DETAS instalována v ulici M.J.Zagorka nebo město Tirol v Rakousku, které instalovalo přes 200 kusů  DETAS pouličních svítidel tímto způsobem umožnilo úsporu elektřiny 70%.

Norské vojenské síly nahradily více než 80 kusů stávajících rtuťových výbojek výkonu 125W novými svítidly DETAS Stratos Nano 27W.

Norská obec Baerum na sjezdovkách a místních komunikacích nahradila 420 kusů rtuťových výbojek 125W za Stratos nanovýkonu 27W.

LED osvětlení dálnic a rychlostních silnic

V EU a dalších zemích je silniční osvětlení standardizováno normou EN 13201 a zákonem o ochreně před světelným znečištěním.

Při navrhování osvětlení silnic, které spadají do kategorií ME1, ME2 a ME3, je nutné splnit všechny požadavky a normy stanovené zákonem.

Vzhledem k vysoké rychlosti dopravních prostředků, hustotě dopravy a dalším parametů mmusí osvětlení dálnic a rychlostních silnic splňovat přísné normy. Světelné hodnoty, které musí být splněny: co se týče jasu - horizontální a vertikální jednotnost, omezní oslnění a osvětlení okolního prostředí.

Navržená teplota chromatičnosti je 4500 K.

Zkušenosti našeho projektového týmuširoký výběr výkonů a patentovaná optika umožňují nahrazení stávajícího světelného zdroje o výkonu 250W - 400W za LED lampy DETAS o výkonu 90-180 W * s certifikací ENEC. Úspora elektrické energie dosahuje až 70%.

* V závislosti na konfiguraci dálnice / rychlostní silnice

Vjezd a výjezd z tunelu sv. Ilija (třída ME1 a ME3) v Chorvatsku jsou osvětleny 160 kusy svítidla DETAS Stratos P / G s životností> 90.000 hodin, který jako energeticky efektivní řešení přináší nižší náklady na elektrickou energii a a údržbu osvětlení.  

Italská dálnice Autostrade per l'Italia, je osvětlena více než 400 ks svítidel DETAS Stratos P /GDíky patentovanému optickému systému se DETAS se ukázal jako nejlepší dodavatel mezi všemi uchazeči. Podařilo se uspokojit všechny světelné charakteristiky pomocí nejnižší spotřeby energie svítidla. Příjezdové cesty dálnice (třída ME2) byly osvětleny DETAS StratosP 60R550 s výkonem 105 W, zatímco druhý nejlepší dodavatel nabízel svítidlo s výkonem 170 W.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LED svítidla | LED osvětlení komunikací:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRATOS N

STRATOS P/G

STRATOS N - Veřejné LED osvětlení
STRATOS P/G - Silniční LED osvětlení

LED uliční svítidla

LED silniční svítidla

LED svítidla pro městské a historické osvětlení

 

Městské a historické LED osvětlení - DLEDS

Reference - LED městské osvětlení - MIZAR , QUINCY - Chorvatsko, Itálie

Úsporné LED osvětlení ve stylu Urban pro osvětlení městských částí. LED městské osvětlení oceníte v historických částech města, na náměstí a dalších místech kde je zapotřebí spolehlivé a úsporné osvětlení, které nevyžaduje téměř žádnou údržbu…

LED osvětlení chodníky a parky

Chodníky patří do třídy osvětlení, které jsou navrženy podle normy EN 13201. Tyto třídy mohou být od třídy S1 (nejpšísnější poždavky) do třídy S6. Požadavek na osvětlení v této oblasti je kladen na průměrnou a minimální horizontální svítívost v [lx]. Cesty v parcích také patří do tříd osvětlení, zatímco jiné oblasti v parcích nepodléhají žádným zvláštním požadavkům.

Častou charakteristikou pro osvětlení chodníků a parků jsou nízké sloupy a požadavek na dekorativní osvětlení, které bude ale zároveň vyhovující. U osvětlení parků je možné požádat o konkrétní teplotu chromatičnosti.

Pro tento typ aplikací, jedná-li se o klasické osvětlení, jsou používány stále častěji energeticky neefektivní "koule", které jsou energeticky náročné (150W) a často také zastaralé, takže ani nesplňují normu.

Svítidla DETAS jsou vyráběna v řežimu "full-cutt off", snižují světelné znečištění, snižují spotřebu energie, ale zárověň jsou zvyšovány světelné parametry.


Používané lampy do těchto aplikací: Stratos N o výkonu od 12W do 59W, Quincy, Mizar, Convoy, Mini City a další.

Příkladem energeticky efektivního řešení je chodník v ulici Milan Rešetar v Záhřebu, kde svítidla Stratos N s výkonem 19W nahradily stávající "koule" s výkonem 150W. Pro třídu S3 platí kritéria, která musí být splněna. Původní osvětlení již bylo zastaralé a tyto kritéria tudíž nesplňovalo.

40 kusy Stratos N 23W svítí nyní i kemp Adriatic, Selce, kde bylo dosaženo značných úspor elekrické energie, a zároveň byl zvýšen komfort pro hosty během noci.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LED svítidla | LED městské osvětlení:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONVOY

MINI CITY

MIZAR

QUINCY

CONVOY - Městské LED osvětlení
MINI CITY - Městské LED osvětlení
MIZAR - Městské LED osvětlení
QUINCY - Historické LED osvětlení

LED městská svítidla

LED městská svítidla

LED městská svítidla

LED historická svítidla

 

LED Osvětlení a přechody pro chodce

 

Občan v bezpečí = Kvalitní a bezpečné osvětlení přechodu pro chodce

Přechody pro chodce musí splňovat normu EN13201. Kritéria EV třídy vztahující se k přechodům pro chodce se pohybují od EV1 až EV6 a navíc je osvětlení přechodů ve třídě S a ME.

Kritérium EV se používá, když je požadovaná viditelnostna na svislých plochách, pokud člověk přechází přes přechod pro chodce. Horizontální osvětlení nemůže být jediným kritériem pro osvětlení přechodu pro chodce, protože řidič, který se blíží k přechodu pro chodce musí vidět chodce osvětleného ve vertikální ploše. Osvětlení s klasickým rozložením světla, které se používá např. pro osvětlení komunikací nemůže splňit tuto normu.

Vývojový tým DETAS vyvinul speciální optiku, která umožňuje vertikální osvětlení chodců a tím splňuje normy bezpečnosti a osvětlení dle EN13201. Navrhované svítidla: Trilogy, Maya, Stratos, atd.. Jsou li v návrhu osvětlení silnic speciální zóny s přechody pro chodce, náš projektový tým bude schopen splnit všechny standardy pro veřejné osvětlení s použitím speciální optiky 16A nebo 13s.

Níže je prezentace řešení pro přechody pro chodce. Obecně platí, že je možné použít velmi malý výkon DETAS svítidla 59W, abychom uspokojili nejpřísnější požadavky pro třídu EV1.

Prezentace - Bezpečné a úsporné LED osvětlení přechodu pro chodce

Prezentace - Inteligentní bezpečné a úsporné LED osvětlení přechodů pro chodce

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LED svítidla | LED osvětlení přechodů pro chodce:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


TRILOGY

STRATOS

TRILOGY -  Průmyslové LED osvětlení
STRATOS N - Veřejné LED osvětlení

LED svítidlo přechody pro chodce

LED svítidlo přechody pro chodce


Výběru neodpovídá žádná položka.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vše pro osvětlení komunikací

Vše pro osvětlení budov

Vše pro kultivaci rostlin

>>VSTUPTE<<

>>VSTUPTE<<

>>VSTUPTE<<

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dleds - Profesionální LED osvětlení

GROWLED.cz

GSM: +420 / 773 563 399

E-mail: info@topkonstrukt.cz

Napište nám...

E-SHOP

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kolektivní systém Ekolamp TOP KONSTRUKT - David Mertl, je zapsán v kolektivním systému Ekolamp s.r.o. pod EČV: 06264/ENV/13. Dále je zapsán na Ministerstvu životního prostředí jako výrobce elektrozařízení pod evidenčním číslem výrobce 71575367.